Chess tournaments Chess strategy Computer chess Chess players FIDE Chess variants Chess rules and history

Moscow City Chess Championship

 

Following are the official winners of the Moscow City Chess Championships from 1899 to date.

Year Winner
1899 match Alexander Solovtsov
1900 Vladimir Nenarokov
1901 Aleksei Goncharov & Raphael Falk
1902 V A Boyarkov
1908 Vladimir Nenarokov
1909 Aleksei Goncharov
1911 Ossip Bernstein
1913 match Peter Yurdansky
1919-20 Alexander Alekhine
1920-1 Josef Cukierman
1921-2 Nikolai Grigoriev
1922-3 Nikolai Grigoriev
1923(1) match Nikolai Grigoriev
1923(2) match Nikolai Grigoriev (drew)
1924 match Vladimir Nenarokov
1924 Nikolai Grigoriev
1925 Aleksandr Sergeyev
1926 Abram Rabinovich
1927 Nikolai Zubarev
1928 Boris Verlinsky
1929 Vasily Panov
1929 match Nikolai Grigoriev
1930 Nikolai Zubarev
1931 Nikolai Riumin
1932 Sergey Belavenets, A Orlov & Peter Alexeyevich Lebedev
1933-4 Nikolai Riumin
1935 Nikolai Riumin
1936 Vladimir Alatortsev & Ilya Kan
1937 Vladimir Alatortsev & Sergey Belavenets
1938 Sergey Belavenets & Vasily Smyslov
1939-40 Andor Lilienthal
1941 Alexander Kotov
1941-2 Isaak Mazel
1942 Vasily Smyslov
1943-4 Mikhail Botvinnik
1944-5 Vasily Smyslov
1946 David Bronstein
1947 Vladimir Simagin
1949 Yuri Averbakh
1950 Yuri Averbakh & Alexander Nikolayevich Chistyakov
1951 Tigran Petrosian
1952 Vladimir Zagorovsky
1953 David Bronstein
1954 Vladimir Alexandrovich Soloviev
1955 Evgeni Vasiukov
1956 Tigran Petrosian & Vladimir Simagin
1957 David Bronstein
1958 Evgeni Vasiukov
1959 Vladimir Simagin
1960 Evgeni Vasiukov
1961 David Bronstein
1962 Yuri Averbakh & Evgeni Vasiukov
1963 Anatoly Avraamovich Bikhovsky
1964 Nikolai Ivanovich Bakulin
1965 Lev Aronin
1966 Nikolai Ivanovich Bakulin
1967 Anatoly Pavlovich Volovich
1968 David Bronstein & Tigran Petrosian
1969 Igor Zaitsev
1970 Yuri Balashov
1971 Anatoly Lein
1972 Evgeni Vasiukov
1973 Mark Dvoretsky
1974 Boris Gulko
1975 Karen Grigorian
1976 Sergei Makarichev & Mikhail Tseitlin
1977 Mikhail Tseitlin
1978 Evgeni Vasiukov
1979 Karen Grigorian
1980 Anatoly Mikhailovich Kremenetsky
1981 Valentin Mikhailovich Arbakov & Andrei Sokolov
1982 David Bronstein & Nukhim Rashkovsky
1983 Evgeny Sveshnikov
1984 Alexey Vyzmanavin
1985 Sergey Gorelov
 ?  ?
2002 Andrei Kharitonov
2003 Evgeniy Najer
 ?  ?
2006 Alexander Riazantsev
2007 Vladimir Belov
2008 Boris Savchenko
2009 Evgeny Vorobiov
2010 Nikolai Chadaev
2011 Nikolai Chadaev
2012 Ivan Popov
2013 Dmitry Gordievsky
2014 Vladimir Belous
2015 Urii Eliseev
COMMENTS