Chess tournaments Chess strategy Computer chess Chess players FIDE Chess variants Chess rules and history

Chinese Chess Championship

The Chinese Chess Championship is the annual individual national chess championship of China. Following are the official winners of the national championship from 1957 to date.

Winners

Year Champion Women's Champion
1957 Zhang Fujiang
1958 Xu Jialiang
1959 Deng Wenxiang
1960 Xu Tianli
1962 Xu Tianli
1962 (2) ??
1964 Jian Mingji
1965 Huang Xinzhai
1966 Zhang Donglu
1974 Chen De
1975 Qi Jingxuan
1977 Chen De
1978 Qi Jingxuan
1979 Li Zunian Liu Shilan
1979(2) -- Liu Shilan
1980 Liu Wenzhe Liu Shilan
1980(2) -- Liu Shilan
1981 Ye Jiangchuan Liu Shilan
1982 Liu Wenzhe Zhao Lan
1983 Xu Jun Liu Shilan
1984 Ye Jiangchuan Liu Shilan
1985 Xu Jun Liu Shilan
1986 Ye Jiangchuan Liu Shilan
1987 Ye Jiangchuan Peng Zhaoqin
1988 Wang Zili Qin Kanying
1989 Ye Jiangchuan Xie Jun
1990 Ye Rongguang Peng Zhaoqin
1991 Lin Weiguo Qin Kanying
1992 Lin Weiguo Zhu Chen
1993 Tong Yuanming Peng Zhaoqin
1994 Ye Jiangchuan Zhu Chen
1995 Liang Jinrong Qin Kanying
1996 Ye Jiangchuan Zhu Chen
1997 Lin Weiguo Wang Lei
1998 Peng Xiaomin Wang Lei
1999 Wang Zili Qin Kanying
2000 Liang Jinrong Wang Lei
2001 Zhang Zhong Wang Lei
2002 Zhang Pengxiang Wang Pin
2003 Zhang Zhong Xu Yuanyuan
2004 Bu Xiangzhi Qin Kanying
2005 Wang Yue Wang Yu
2006 Ni Hua Li Ruofan
2007 Ni Hua Hou Yifan
2008 Ni Hua Hou Yifan
2009 Ding Liren Shen Yang
2010 Wang Hao Ju Wenjun
2011 Ding Liren Zhang Xiaowen
2012 Ding Liren Huang Qian
2013 Wang Yue Ding Yixin
2014 Yu Yangyi Ju Wenjun
2015 Wei Yi Tan Zhongyi

Women's Crosstables

CHN-ch (Women) Xinghua Jiangsu 2012
Player Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Points TB Perf. +/-
1 Huang Qian (China) 2399 * ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 8 40.00 2487 + 14
2 Zhang Xiaowen (China) 2354 ½ * ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 8 39 2492 +21
3 Ju Wenjun (China) 2557 0 ½ * ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 7 2401 -17
4 Wang Yu (China) 2372 ½ ½ ½ * ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 31.50 2383 +3
5 Guo Qi (China) 2351 ½ ½ 0 ½ * ½ 1 ½ 0 1 1 1 31.50 2385 +6
6 Tan Zhongyi (China) 2438 ½ ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1 ½ ½ 6 32.00 2346 -12
7 Wang Jue (China) 2366 ½ 0 0 1 0 ½ * 0 1 1 1 1 6 26.00 2353 -1
8 Ding Yixin (China) 2350 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 * 1 ½ ½ ½ 2322 -4
9 Nie Xin (China) 2053 0 0 ½ 0 1 ½ 0 0 * ½ ½ 1 4 18.00 2251 +22
10 Gu Xiaobing (China) 2369 0 ½ ½ 0 0 0 0 ½ ½ * 1 1 4 16.75 2234 -4
11 Wang Xiaohui (China) 2209 ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 * ½ 3 2165 -7
12 Wang Doudou (China) 2186 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ * 2017 -19

Average Elo: 2324 <=> Cat: 3

m = 6.60

CHN-ch (Women) Xinghua Jiangsu 2011
Player Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Points TB Perf. +/-
1 Zhang Xiaowen (China) 2344 * 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 2598 +36
2 Zhao Xue (China) 2495 0 * ½ 1 1 1 1 0 1 1 ½ 1 8 2542 +7
3 Wang Jue (China) 2275 ½ ½ * ½ 0 0 1 ½ 1 1 ½ 1 31.25 2456 +27
4 Wang Yu (China) 2398 ½ 0 ½ * ½ ½ 0 ½ 1 1 1 1 29.25 2444 +8
5 Tan Zhongyi (China) 2428 0 0 1 ½ * 0 1 ½ ½ 1 1 1 29.00 2442 +3
6 Ju Wenjun (China) 2519 ½ 0 1 ½ 1 * 0 ½ ½ 0 1 1 6 29.75 2402 -16
7 Guo Qi (China) 2331 0 0 0 1 0 1 * 1 ½ 1 ½ 1 6 26.50 2418 +13
8 Huang Qian (China) 2394 0 1 ½ ½ ½ ½ 0 * ½ 1 ½ 0 5 2350 -7
9 Shen Yang (China) 2443 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ * 0 1 1 2314 -20
10 Gu Xiaobing (China) 2369 ½ 0 0 0 0 1 0 0 1 * ½ 1 4 2287 -13
11 Ding Yixin (China) 2376 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ * 1 2251 -19
12 Xu Tong (China) 2217 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 1998 -20

Average Elo: 2382 <=> Cat: 6

m = 6.60

CHN-ch (Women) Xinghua 2010
Player Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Points TB Perf. +/-
1 Ju Wenjun (China) 2500 * ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 8 2531 +6
2 Huang Qian (China) 2437 ½ * 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 2499 +10
3 Tan Zhongyi (China) 2464 1 1 * 0 0 ½ 1 0 1 ½ 1 1 7 2462 +1
4 Wang Yu (China) 2337 ½ ½ 1 * ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 2439 +16
5 Ding Yixin (China) 2327 0 0 1 ½ * 0 0 1 ½ 1 1 1 6 2408 +12
6 Zhao Xue (China) 2493 ½ 0 ½ ½ 1 * 0 0 0 1 1 1 2362 -18
7 Wang Jue (China) 2180 0 ½ 0 ½ 1 1 * 1 ½ 0 0 1 5 27.25 2358 +23
8 Zhang Xiaowen (China) 2426 0 0 1 ½ 0 1 0 * 0 1 1 ½ 5 25.25 2337 -13
9 Gu Xiaobing (China) 2361 ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 * 0 0 ½ 25.25 2310 -8
10 Shen Yang (China) 2452 0 ½ ½ ½ 0 0 1 0 1 * ½ ½ 23.25 2302 -22
11 Wang Doudou (China) 2216 0 0 0 ½ 0 0 1 0 1 ½ * ½ 2254 +4
12 Zhang Jilin (China) 2280 0 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ * 3 2211 -10

Average Elo: 2372 <=> Cat: 5

m = 7.04

CHN-ch (Women) Xinghua Jiangsu 2009
Player Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Points TB Perf. +/-
1 Shen Yang (China) 2420 * ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 9 2600 +23
2 Zhao Xue (China) 2531 ½ * 1 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 2542 +2
3 Tan Zhongyi (China) 2436 ½ 0 * 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 8 2508 +11
4 Zhang Xiaowen (China) 2340 0 0 ½ * 1 ½ 1 0 1 1 1 1 7 2444 +16
5 Wang Yu (China) 2364 ½ 1 0 0 * 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 32.00 2408 +7
6 Ju Wenjun (China) 2454 ½ ½ ½ ½ 0 * ½ ½ ½ 1 1 1 29.25 2401 -7
7 Gu Xiaobing (China) 2336 0 ½ 0 0 ½ ½ * 1 1 ½ 1 1 6 2378 +7
8 Ding Yixin (China) 2281 0 0 0 1 ½ ½ 0 * 1 ½ 1 1 2352 +10
9 Wang Xiaohui (China) 2265 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 * ½ ½ 1 2222 -7
10 Zhang Jilin (China) 2335 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ * ½ ½ 2135 -28
11 Xu Tong (China) 2231 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ * 1 2 2096 -17
12 Wang Jue (China) 2162 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 * 1 1963 -18

Average Elo: 2346 <=> Cat: 4

CHN-ch (Women) Beijing 2008
Player Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Points TB Perf. +/-
1 Hou Yifan (China) 2549 * ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 9 2598 +7
2 Zhao Xue (China) 2523 ½ * 0 1 1 1 0 ½ ½ 1 1 1 2473 -5
3 Shen Yang (China) 2439 ½ 1 * ½ ½ ½ 1 1 1 0 0 1 7 2444 +2
4 Zhang Xiaowen (China) 2361 ½ 0 ½ * ½ 1 0 0 1 1 ½ 1 6 2386 +4
5 Ju Wenjun (China) 2374 ½ 0 ½ ½ * 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 28.50 2354 -3
6 Gu Xiaobing (China) 2225 0 0 ½ 0 1 * 1 1 0 1 ½ ½ 26.75 2367 +20
7 Zhang Jilin (China) 2361 0 1 0 1 ½ 0 * 0 ½ 1 ½ 1 26.25 2355 -1
8 Tan Zhongyi (China) 2353 0 ½ 0 1 0 0 1 * ½ ½ 1 1 25.25 2355 0
9 Wang Yu (China) 2387 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ * ½ ½ 1 5 2321 -10
10 Ding Yixin (China) 2292 0 0 1 0 ½ 0 0 ½ ½ * 1 ½ 4 19.75 2264 -5
11 Xu Tong (China) 2188 0 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 * 1 4 19.50 2273 +10
12 Wang Xiaohui (China) 2211 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 ½ 0 * 2048 -18

Average Elo: 2355 <=> Cat: 5

m = 7.04

CHN-ch (Women) Wuxi 2006
Player Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Points TB Perf. +/-
1 Li Ruofan (China) 2391 * ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 2579 +26
2 Wang Pin (China) 2393 ½ * ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 2499 +16
3 Zhao Xue (China) 2423 ½ ½ * 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 0 7 2461 +6
4 Hou Yifan (China) 2298 ½ 0 0 * 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 7 2472 +27
5 Ruan Lufei (China) 2370 ½ ½ 1 0 * 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 28.50 2369 0
6 Gu Xiaobing (China) 2371 0 0 ½ 0 1 * 1 1 1 ½ ½ 26.75 2369 0
7 Huang Qian (China) 2391 0 ½ ½ ½ ½ 0 * ½ ½ ½ 1 1 26.25 2367 -4
8 Ju Wenjun (China) 2330 ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ * 0 ½ ½ 1 5 25.25 2340 +2
9 Shen Yang (China) 2411 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 1 * ½ ½ 1 5 2334 -12
10 Wang Yu (China) 2390 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ * ½ ½ 4 19.75 2270 -19
11 Kuang Yinghui (China) 2303 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ * ½ 3 19.50 2205 -14
12 Gong Qianyun (China) 2355 0 0 1 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½ * 2158 -28

Average Elo: 2368 <=> Cat: 5

m = 7.04

Read more:

COMMENTS