Chess tournaments Chess strategy Computer chess Chess players FIDE Chess variants Chess rules and history

Uzbekistani Chess Championship

The Uzbekistani Chess Championship is a chess tournament held in Uzbekistan.

Winners

 
# Year Winner
1 1930 Azmiddine Khodzhaev
2 1931 Fyodor Duz-Khotimirsky
3 1932 Sergey von Freymann
4 1934 Vasily Panov (off contest), Sergey von Freymann
5 1935 Sergey von Freymann
6 1937 Sergey von Freymann
7 1938 Nikoly Rudnev
8 1940 Skripkin
9 1944 Vitaly Chekhover
10 1945 H. Abdullaev
11 1946 A. Airapetov, S. Khodzhibekov
12 1947 H. Abdullaev
13 1948 Genrikh Kasparian (off contest), A. Airapetov (3rd)
14 1949 Zakir Khodzhaev
15 1950 Vitaly Tarasov (off contest), Georgy Shakh-Zade
16 1951 Alexey Suetin (off contest), Vishniatsky
17 1952 Mamadzhan Mukhitdinov, Sarvarov
18 1953 Batygin, Alexander Grushevsky
19 1954 Batygin
20 1955 Leonid Shamkovich (off contest), Alexander Grushevsky
21 1956 Alexander Grushevsky
22 1957 Viktor Korchnoi (off contest), Mamadzhan Mukhitdinov
23 1958 Alexander Grushevsky
24 1959 L. Barenbaum
25 1960 Alexander Grushevsky
26 1961 Alexander Grushevsky, Georgy Shakh-Zade
27 1962 Alexander Grushevsky
28 1963 Alexander Grushevsky, Isaak Birbrager
29 1964 Isaak Birbrager, Evgeny Mukhin
30 1965 Isaac Boleslavsky (off contest), Mamadzhan Mukhitdinov
31 1966 Georgy Borisenko
32 1967  ?
33 1968 Georgy Borisenko
34 1969 Sergey Pinchuk
35 1970 Leonid Maslov
36 1971 Georgy Borisenko
37 1972 Leonid Maslov
38 1973 Leonid Maslov
39 1974 Levon Grigorian
40 1975 Levon Grigorian
41 1976 Georgy Agzamov, Valery Loginov
42 1977 I. Ivanov
43 1978 I. Ivanov
44 1979 Vladimir Egin
45 1980  ?
46 1981 Georgy Agzamov
47 1982 Valery Loginov
48 1983 Raset Ziatdinov
49 1984 Valery Loginov
50 1985 Raset Ziatdinov
 ? 1988 Sergey Zagrebelny
 ? 1989 Alexander Graf as A. Nenashev
 ? 1990 Sergey Zagrebelny
 ?  ?  ?
 ? 1993 Saidali Iuldachev
 ?  ?  ?
68 2003 Saidali Iuldachev
69 2004 Vladimir Egin
70 2005 Anton Filippov
71 2006 Alexei Barsov
72 2007 Anton Filippov
73 2008 Dzhurabek Khamrakulov
74 2009 Dzhurabek Khamrakulov
75 2010 Alexei Barsov
76 2011 Andrey Kvon
77 2012 Marat Dzhumaev
78 2013 Dzhurabek Khamrakulov

Women

Year Winner
2008 Nafisa Muminova
2010 Olga Sabirova
2011 Nafisa Muminova
COMMENTS