Go strategy Go players and tournaments Computer Go Go Rules and History

Xinren Wang

The Xinren Wang (Chinese: 新人王; Pinyin: Xīnrén Wáng), literally meaning King of the New Stars, i.e., Shinjin-O in Japanese, is a Zhongguo Qiyuan Go competition.

Outline

The Xinren Wang is a tournament for players under 30 years of age and under 7 dan. The format is a single knockout, and the final is a best-of-3. The winner's purse is 20,000 CY ($2,400).

Past winners and runners-up

Year Winner Score Runner-up
1994 Liang Weitang 2-0 Wang Lei
1995 Shao Weigang 2-0 Wang Lei
1996 Chang Hao 2-1 Wang Yuhui
1997 Liu Jun 2-0 Wang Hui
1998 Zou Junjie 2-0 Luo Xihe
1999 Qiu Jun 2-0 Hu Yaoyu
2000 Liu Shizhen 2-0 Ding Wei
2001 Gu Li 2-0 Huang Yizhong
2002 Peng Quan 2-1 Qiu Jun
2003 Kong Jie 2-0 Hu Yaoyu
2004 Qiu Jun 2-1 Wang Xi
2005 Gu Li 2-0 Yun Jie
2006 Li Zhe 2-1 Wang Yao
2007 Zhou Ruiyang 2-0 Wang Lei
2008 Zhou Ruiyang 2-0 Tuo Jiaxi
2009 Shi Yue 2-0 Zhu Yuanhao
2010 Fan Tingyu 2-0 Yan Huan
2011 Fan Tingyu 2-0 Mao Ruilong
2012 Fan Tingyu 2-0 Mao Ruilong
2013 Tao Xinran 2-1 Fan Yunruo

Read more:

COMMENTS