Go strategy Go players and tournaments Computer Go Go Rules and History

Shin-Ei

The Shin-Ei was a Go competition.

Outline

The Shin-Ei was a Go competition held where players under the age of 30 and 7 dan would compete in.

Past winners

Player Years Held
Ishida Yoshio 1969
Takagi Shoichi 1970
Kojima Takaho 1971
Kobayashi Koichi 1972, 1975
Cho Chikun 1973, 1974, 1976
Awaji Shuzo 1978, 1980
Kamimura Haruo 1979
Ishida Akira 1981
Kobayashi Satoru 1982
O Rissei 1983
Imamura Toshiya 1984
Sonoda Yasutaka 1985
Yoda Norimoto 1986, 1987
Komatsu Hideki 1988, 1990
Hiroe Hiroyuki 1989
Cho Sonjin 1991
Yamada Kimio 1993, 1998
Enda Hideki 1995
Hane Naoki 1996
Yo Kagen 1997
Mimura Tomoyasu 1999
Yamashita Keigo 2000
Takanashi Seiken 2001
Mizokami Tomochika 2002
COMMENTS