Go strategy Go players and tournaments Computer Go Go Rules and History

Kansai Ki-in Championship

The Kansai Ki-In Championship is a Go competition.

Outline

The original Kansai Ki-In Championship ran from 1957 to 1975. It was merged with the Nihon Ki-In Championship to form the Tengen. A new Kansai Ki-In Championship tournament replaced the old. The tournament is sponsored by Sanyo Shimbun.

Past winners

Player Years Held
Sato Sunao 1957, 1964, 1981
Handa Dogen 1958, 1960, 1961
Miyamoto Naoki 1959
Koyama Yasuo 1962
Kubouchi Shuchi 1963
Hashimoto Shoji 1965 - 1967, 1970 - 1974, 1978, 1979, 1988, 1990
Hashimoto Utaro 1968, 1969, 1980
Honda Kunihisa 1975, 1976, 2001
Sekiyama Toshio 1977, 1991
Oyama Kunio 1982
Sonoda Yuichi 1983, 1984, 1995
Ushinohama Satsuo 1985
Miyamoto Yoshihisa 1986
Tono Hiroaki 1987, 1989
Kiyonari Tetsuya 1992, 2004
Shiraishi Yutaka 1993
Imamura Toshiya 1994, 1998, 2000, 2002
Yuki Satoshi 1996, 2006 - 2009, 2014, 2015
Moriyama Naoki 1999
Sakai Hideyuki 2003, 2011 - 2013
Yokota Shigeaki 2005
Murakawa Daisuke 2010
COMMENTS