Go strategy Go players and tournaments Computer Go Go Rules and History

23rd Kisei

Tournament

Round of 16 Quarter-finals Semi-finals Final
                           
           
 Kobayashi Satoru  0
 (automatic berth)  0  
 Kobayashi Satoru  0
   Kato Masao  1  
 O Rissei  0
 Kato Masao  1  
 Kato Masao  0
   Kobayashi Koichi  1  
 Ryu Shikun  0
 Kudo Norio (Tengen)  1  
 Kudo Norio  0
   Kobayashi Koichi  1  
 Ogaki Yusaki  0
 Kobayashi Koichi  1  
 Cho Chikun  4
   Kobayashi Koichi  2
 Akiyama Jiro  0
 (automatic berth)  0  
 Ishida Yoshio  1
   Akiyama Jiro  0  
 Ishida Yoshio  1
 Kataoka Satoshi  0  
 Ishida Yoshio  0
   Yoda Norimoto  1   Third Place
 Hiroe Hiroyuki  0
 Yamada Kimio (Oza)  1  
 Yamada Kimio  0  Yoda Norimoto  0
   Yoda Norimoto  1    Lost to Kobayashi K.  0
 Yoda Norimoto  0
 (automatic berth)  0  
COMMENTS